Koncert finałowy

Kiedy i gdzie:

15.11.2017 r. o godzinie 18:00 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Wstęp wolny.

Na scenie zobaczą Państwo:

Samba para Surdos, Bloco Pomerania, Jesz, dj Twister, uczniowie i absolwenci SOSW dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie oraz podopieczni Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych: Agata Kosztowny, Dariusz Kosztowny, Adam Sapritonow, Arkadiusz Pałatyński, Bronisław Stankiewicz, Pamela Piernikowska, Patryk Groszewski, Angelika Bryś, Dominik Miłkowski, Angelika Cybulska, Marcin Ziętek, Julia Jabłczyk, Piotr Hrabecki i Patryk Adamczyk.

Muzycy:

Michał „Jesz” Pakuła (voc), Rafał Krzanowski (perc), Dj Twister (trntbl), Bartłomiej Orłowski (git), Piotr Klimek (kbd), Tomasz Nawrocki (dr), Jarosław Izdepski (bs) oraz jazzowy zespół wokalny pod dyr. Jolanty Szczepaniak.

Projekt Migiem na Majka powstał w 2013 roku i miał na celu zbadane możliwości aktywnej edukacji muzycznej osób niesłyszących w różnych grupach wiekowych i z różnym stopniem upośledzenia słuchu. Rozpoczęły go cykliczne zajęcia umuzykalniające z samby batucady, a od 2015 roku został ubogacony o warsztaty muzyki hip-hopowej. Zajęcia z sukcesem wprowadziły grupę około 20 niesłyszących w teorię i praktykę muzyki. W roku bieżącym zaplanowane zostało duże wydarzenie sceniczne skierowane do szerokiej publiczności, rejestrowane i reemitowane w internecie. W koncercie podsumowującym ostatnie lata działań grupy warsztatowej udział wezmą znani polscy raperzy (DJ Twister, Jesz) oraz szczecińscy muzycy rockowi i sambowi, prezentując repertuar skomponowany i zainspirowany tematyką środowiska osób niesłyszących. Takie wydarzenie posiadać będzie bardzo silny przekaz integracyjny, pozwoli w inny sposób podchodzić do obcowania z muzyką przez osoby niesłyszące oraz zmierzy się ze stereotypem niedostępności muzyki dla ludzi głuchych powszechnie panującym w środowisku osób słyszących. Ta zmiana wizerunkowa niezbędna jest zarówno w świadomości społecznej jak i wewnątrz-środowiskowo. Dodatkowym, długofalowym efektem projektu jest wypracowanie programu nauczania muzyki dla środowiska osób niesłyszących, wraz ze słownikiem w języku migowym i narzędziami służącymi do prezentacji i uprawiania muzyki.

 

Projekt współtworzą i są zaangażowane osoby znane na polskiej i zagranicznej scenie muzycznej, między innymi Piotr Klimek (kompozytor, wykładowca, producent muzyczny), Rafał Krzanowski (asystent w klasie perkusji Akademii Sztuki w Szczecinie, twórca i lider szczecińskiej grupy Bloco Pomerania), Michał Pakuła pseudonim „Jesz” (polski raper, producent muzyczny) czy legenda polskiego hip-hopu Dj Twister.

 

Piotr Klimek – pomysłodawca i lider projektu mówi o nim tak:

Migiem na Majka jest ostatnią fazą wieloletniego projektu badającego w praktyczny sposób możliwości percepcji i aktywnego praktykowania muzyki przez osoby głuche i niedosłyszące. Wychodząc od założeń estetycznych i artystycznych udało się nam na przestrzeni 5 lat odkryć i zbadać te przestrzenie świata dźwięków, które są zrozumiałe i dostępne również w świecie ciszy. Posiadając taką wiedzę możliwym stało się przejście do fazy praktycznej, definiującej konkretne praktyki muzyczne, tworzącej nowy słownik pojęć, zręby programu nauczania, aż po narzędzia służące rozszerzonej percepcji muzyki. Projekt stanowił również w dużej mierze warsztat, którego celem było poznanie różnych gatunków muzycznych przez osoby niesłyszące i niedosłyszące. Składa się z kilku uzupełniających elementów: teorii i historii muzyki, podstaw rytmiki, warsztatów muzycznych w gatunkach samby ulicznej, gamelanu i hip-hopu. W przypadku tego ostatniego gatunku szczególnie istotny był dwustronny przepływ informacji pomiędzy instruktorami, kompozytorami i niesłyszącymi raperami. To właśnie tutaj – na styku języka i gestu pojawiło się najwięcej niuansów dotyczący różnic pomiędzy gestem / migiem / składnią i wymogami piosenki jako formy uwikłanej w rytm i rym. Pojawiły się również próby dosłownego przekładu języka miganego na język mówiony / rapowany, co przyniosło nowe, zaskakujące efekty artystyczne i niespodzianie stało się interesującym zabiegiem integracyjnym. Poza całą nadbudową naukową – była to bardzo inspirująca i ekscytująca przygoda artystyczna.”

Projekt współfinansowany jest ze środków MKiDN i Urzędu Miasta Szczecin.

materiały internetowe:

www.facebook.com/migiemnamajka