Próby przed premierą w Filharmionie

14 listopada 2017 r.